Mäntsälässä puhdistetaan pilaantunutta maaperää ja pohjavettä pohjavesialueen turvaamiseksi

Uutinen 9.7.2019 klo 10.28

Mäntsälässä Sälinkään teollisuusalueella olevaa pilaantunutta maaperää puhdistetaan massanvaihdolla ja pohjavettä ekologisella in situ -kunnostusmenetelmällä. Mäntsälän kunnan, Pirkanmaan ELY-keskuksen ja Nivos Vesi Oy:n yhteishankkeella turvataan tärkeän Ojalan pohjavesialueen hyvä tila. Puhdistustyöt alkavat heinäkuussa ja valmistuvat vuoteen 2024 mennessä. Hankkeen kustannusarvio on 1,2 miljoonaa euroa, josta Mäntsälän kunnan osuus on 30 %, Nivos Vesi Oy:n 30 % ja Pirkanmaan ELY-keskuksen 40 %.

Sälinkään teollisuusalueella Härkäsaarentiellä sijaitsee vanhan romuttamon tontti, jonka maaperä on pilaantunut raskasmetalleilla, öljyllä sekä klooratuilla yhdisteillä, pääasiassa tetrakloorieteenillä. Tetrakloorieteeni on kloorattu liuotin, jolle altistuminen pitkäaikaisesti voi vaikuttaa haitallisesti terveyteen. Maaperän pilaantuminen johtuu aiemmasta liiketoiminnasta kiinteistössä.

Tontti sijaitsee Ojalan pohjavesialueella, joka on merkittävä talousveden lähde Mäntsälässä. Pohjavedessä on todettu vuosien mittaan tehdyissä tutkimuksissa pieniä liuotinainepitoisuuksia. Alueella on ollut käynnissä vuodesta 2000 alkaen pohjaveden suojapumppaus, jolla on estetty liuotinaineiden kulkeutuminen vedenottoon. Riskikohteen kunnostamisella varmistetaan nyt, että Ojalan pohjavesialue säilyy tulevaisuudessakin tärkeänä vedenottoalueena.

– Kohde kunnostetaan valtion jätehuoltotyönä yhteistyössä Mäntsälän kunnan ja Nivos Vesi Oy:n kanssa. Ongelma on ollut pitkäaikainen, ja kunnan lunastettua kiinteistön olemme päässeet tekemään alueella tutkimuksia ja laatimaan kunnostussuunnitelman. Tavoite on turvata puhtaan pohjaveden saanti, kertoo Pirkanmaan ELY-keskuksen hankinta-asiantuntija Petri Heino.

Maaperän puhdistusurakan tekijäksi on valittu Fortum Waste Solutions Oy ja pohjaveden puhdistusurakan toteuttajaksi Doranova Oy. Koska hankkeen kokonaisarvo ylittää EU-kynnysarvon, on kilpailutuksessa noudatettu hankintalakia.

– Olemme erittäin tyytyväisiä, että yhteistyössä ryhdytään nyt toimenpiteisiin pilaantumisriskin pienentämiseksi Ojalan pohjavesialueella. Puhdas talousvesi on merkittävä asia sekä kuntalaisille että yrityksille. Jokainen meistä voi omalla toiminnallaan ennaltaehkäistä maaston ja pohjaveden pilaantumista esimerkiksi viemällä jätteet asianmukaisesti kierrätys- ja jäteasemille, sanoo Nivos Vesi Oy:n tuotantopäällikkö Päivi Nyyssönen.

Puhdistustyöt alkavat heinäkuussa

Maaperän puhdistus toteutetaan massanvaihdolla, jossa tontilta kaivetut pilaantuneet maamassat ja jätteet kuljetetaan pois käsiteltäviksi ja korvataan pilaantumattomalla materiaalilla. Pohjaveden puhdistus toteutetaan in situ -suorainjektoinnilla, jossa vaikuttavat yhdisteet injektoidaan korkealla paineella suoraan tavoiteltuun maakerrokseen. Injektoinnissa käytetään elintarvikelaatuisia biohajoavia yhdisteitä, jotka tehostavat haitta-aineiden luonnollista hajoamista, kun pohjavesi kulkee niiden muodostaman reaktiivisen seinän läpi. Lisäksi pohjaveden suojapumppausta jatketaan ja siihen lisätään aktiivihiilisuodatin ennen pumpattujen vesien johtamista avo-ojaan.

Maaperän massanvaihdot ja injektointityöt aloitetaan heinäkuussa ja saatetaan loppuun syksyn aikana. Varsinaiset injektointityöt kestävät joitakin viikkoja. Pohjaveden puhdistumisen kemiallinen ja biologinen vaihe kestää vuosiin 2022-2024 saakka.

– Puhdas vesi on tärkeä asia ja uskomme, että näillä toimenpiteillä saamme pohjaveden pilaantumisriskin pienennettyä. Maaperän puhdistustöiden myötä rekkaliikenne lisääntyy Sälinkään teollisuusalueella, mutta Mäntsälän keskustaan raskasta liikennettä ei tule. Pohjaveden puhdistus tapahtuu pääosin kohteen tontilla, mutta sen viereistä tietä voidaan välillä joutua sulkemaan, kertoo Mäntsälän kunnan kuntatekniikan päällikkö Jyrki Mäklin.

Pilaantunut maa-aines ja jätteet toimitetaan käsiteltäväksi Fortumin tuotantolaitokseen Riihimäellä. Haitta-ainepitoisuuksien raja-arvot alittava maa-aines kuljetetaan Mäntsälän kunnan maankaatopaikalle.

 

Lisätietoja

Mäntsälän kunta

Jyrki Mäklin, kuntatekniikan päällikkö, Mäntsälän kunta
jyrki.maklin@mantsala.fi, puh. 040 3146 869

Pirkanmaan ELY-keskus

Petri Heino, hankinta-asiantuntija, Pirkanmaan ELY-keskus,
petri.heino@ely-keskus.fi, puh. 040 1624576

Nivos Vesi Oy

Päivi Nyyssönen, tuotantopäällikkö, Nivos Vesi Oy
Paivi.Nyyssonen@nivos.fi, puh. 040 8653586