Maaperä kuntoon -ohjelma eteni vuonna 2018 lähes suunnitellusti

Uutinen 24.10.2019 klo 14.55

Maaperä kuntoon -ohjelmassa selvitettiin vuonna 2018 yhteensä 45 kohdetta ja puhdistettiin 7 kohdetta, kun mukaan lasketaan ohjelman puitteissa toteutetun kokeiluhankkeen kohteet. Määrät vastaavat suhteellisen hyvin tavoitteita, jotka ohjelmalle on asetettu valtakunnallisessa PIMA-strategiassa.

Maaperä kuntoon -ohjelman vuosiraportti 2018 on julkaistu. Raporttiin on koottu tietoa muun muassa ohjelman selvittämis- ja puhdistamishankkeiden määristä, hankkeissa käytetyistä menetelmistä sekä hankkeiden sijainnista.

Hankkeiden määrät ja kustannukset 2018
 

Ohjelmalle on asetettu vuosille 2017-2040 tavoitteelliset selvittämis- ja puhdistamismäärät Valtakunnallisessa pilaantuneiden maa-alueiden riskienhallintastrategiassa (PIMA-strategia). Selvityksiä tehtiin vuonna 2018 suunniteltu määrä, mutta kunnostuksia hieman suunniteltua enemmän - varsinkin jos mukaan otetaan ohjelman puitteissa toteutetun PIMA-kokeiluhankkeen (2016-2018) puhdistukset. Puhdistusmäärien myötä kasvoivat myös puhdistusten kustannukset.

Ohjelman kokonaiskulut olivat vuonna 2018 noin 2 800 000 euroa. Kustannuksista noin 75 % kertyi puhdistushankkeista.

Puhdistamismenetelmät 2017 ja 2018
 

Maaperä kuntoon -ohjelman kohteissa on hyödynnetty yhä enemmän in situ -puhdistamista massanvaihdon sijaan. In situ -puhdistaminen on usein massanvaihtoa kustannustehokkaampi ja ympäristöystävällisempi tapa puhdistaa pilaantunut alue.

Ohjelma on valtakunnallinen ja varsinkin selvityksiä tehtiinkin lähes kaikkialla Suomessa.

Kohteet ELY-keskuksittain
 

Selvitykset keskittyivät ennen kaikkea entisiin kaatopaikkoihin ja muuhun jätteenkäsittelyyn (21 kpl). Lisäksi ohjelmassa selvitettiin erityisen paljon vanhojen sahojen ja kyllästämöjen (9 kpl) sekä ampumaratojen (8 kpl) pilaantuneisuutta.

Kohteet toimialoittain
 

Lue lisää
Maaperä kuntoon -ohjelman vuosiraportti 2018 (pdf)
Valtakunnallinen pilaantuneiden maa-alueiden riskienhallintastrategia (valtioneuvosto.fi)

Lisätietoja
Kari Pyötsiä, projektipäällikkö, 0295 036 372, kari.pyotsia@ely-keskus.fi