Loppuraportti esittelee PIMA-kokeiluhankkeen tulokset

Uutinen 1.10.2019 klo 8.24

Pilaantuneiden maa-alueiden kokeiluhankkeen toteutus ja tulokset on julkaistu tuoreessa loppuraportissa. Hanke toteutettiin vuosina 2016-2018.

Pilaantuneiden maa-alueiden kokeiluhankkeen (PIMA-kokeiluhanke) loppuraportti on julkastu. Kansallisesti ja kansainvälisesti ainutlaatuisessa kokeiluhankkeessa kiritettiin pilaantuneen maaperän puhdistuksen kokeilu- ja kunnostuskulttuuria kahden vuoden ajan.

Vuosina 2016-208 toteutettu hanke oli osa Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuksen ja maa-aineskierrätyksen kokeiluohjelmaa, joka puolestaan kuului Kiertotalouden läpimurto ja puhtaat ratkaisut -kärkihankkeeseen Juha Sipilän hallituskaudella.

Kokeiluhankkeen tavoitteena oli vauhdittaa pilaantuneiden maa-alueiden riskienhallintaan ja kunnostukseen liittyvien menetelmien ja toimintatapojen kehittämistä. Lisäksi tavoitteena oli edistää alan cleantech-yritysten kilpailukykyä ja kansainvälisiä liiketoimintamahdollisuuksia.

Kokeiluhanke myönsi rahoitusta kokeilutoimintaa tukevaan T&K-toimintaan ja toteutti kunnostushankkeita, joissa luotiin yrityksille edellytyksiä saada kotimaisia referenssejä. Hanke myös viesti kestävän riskienhallinnan ja kunnostuksen hyödyistä.

Loppuraportti myös PASSIIVI-hankkeesta

PIMA-kokeiluhankkeen ohessa toteutetun nk. PASSIIVI-hankkeen loppuraportti on myös julkaistu. Passiivinäytteenotto pilaantuneiden pohjavesialueiden tutkimisessa ja seurannassa -hankkeen (PASSIVI-hanke) tavoitteena oli selvittää passiivinäytteenoton käyttömahdollisuuksia pilaantuneiden pohjavesialueiden kestävässä riskienhallinnassa.

Hankkeen kaksi tutkimuskohdetta sijaitsivat huonoiksi luokitelluilla I-luokan pohjavesialueilla, joissa pilaantuneisuuden oli aiheuttanut teollinen toiminta. Pääasialliset haitta-aineet maaperässä ja pohjavedessä olivat klooratut liuottimet tri- ja tetrakloorieteeni. Hankkeessa käytettiin kahta markkinoilla olevaa passiivikeräintä sekä tutkittiin oman keräimen kehittämismahdollisuuksia.

Lue lisää

PIMA-kokeiluhankkeen loppuraportti (pdf)
PASSIIVI-hankkeen loppuraportti (pdf)
PIMA-kokeiluhankkeen vaikuttavuutta arvioitiin työpajassa (uutinen 14.6.2019)

Lisätietoja

Kari Pyötsiä, projektipäällikkö, Pirkanmaan ELY-keskus, kari.pyotsia@ely-keskus.fi, 029 5036 372

PIMA-kokeiluhankkeen loppuraportti kansilehti