Leppävirran vanhoille ampumaradoille esitetään pohjaveden tarkkailua ja osittaista puhdistamista

Uutinen 29.3.2021 klo 9.56

Leppävirran Kotalahden ja Lapin montun ampumaratojen ympäristössä tehtiin maaperän ja pohjaveden lisätutkimuksia syksyn 2020 aikana. Tutkimusten perusteella tarkennettiin aikaisemmin laadittua riskinarviointia. Selvityksen perusteella Lapin alueelle esitetään jatkotarkkailua ja Kotalahden alueelle osittaisia puhdistustoimia.

Leppävirran kunta ja Pirkanmaan ELY-keskus tarkensivat lisätutkimuksilla Kotalahden sekä Lapin alueella sijaitsevien ampumaratojen ympäristöriskejä. Ampumarata-alueilla on harjoitettu ammuntaa eri aselajeilla vuosien 1950-1990 välisenä aikana. Lisäselvitykset toteutettiin kohdekohtaisten riskinarviointien tarkentamiseksi mm. tarkentamalla aikaisemmin todettuja haittaainepitoisten alueiden laajuuksia sekä pohjaveden tilaa.

Arviointien perusteella Kotalahden kohteeseen esitetään osittaista puhdistamista ja Lapin alueelle esitetään pohjaveden jatkotarkkailua. Lopullisesti jatkotoimenpiteistä päättää Pohjois-Savon ELY-keskus. Lisäselvitys olis osa Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoimaa valtakunnallista Maaperä kuntoon -ohjelmaa, josta hankkeen toteutus rahoitettiin. Lisätutkimus- ja suunnittelutyöt toteutti FCG Oy.

Yhteyshenkilöt:

Jari Tiainen, asiantuntija, Pirkanmaan ELY-keskus, 040 538 6598, jari.tiainen@ely-keskus.fi
Jussi Virtanen, projektipäällikkö, FCG Oy, 040 861 6516, jussi.virtanen@fcg.fi
Timo Turunen, yhteyshenkilö, Leppävirran kunta, 040 847 3998, timo.turunen@leppavirta.fi

 

Kohteet kartalla.
Kohteet on ympyröity karttaan punaisella.

  • Tulosta sivu