Kylmänkadun entisen kyllästämön alueella Kajaanissa ei todettu ympäristö- tai terveysriskiä

Uutinen 29.6.2020 klo 9.06

Maaperä- ja pohjavesitutkimusten ja niiden perusteella tehdyn riskinarvion mukaan Kylmänkadun entisen kyllästämön alueella ei ole raskasmetalleista aiheutuvaa ympäristö- ja terveysriskiä.

Kylmänkadun ympäristössä otettiin toukokuussa maaperänäytteitä monitoimivaunulla kairaamalla noin kymmenestä eri tutkimuspisteestä. Tutkimuspisteet sijoittuivat pääasiassa kaupungin katualueelle. Kahden asuinkiinteistön pihasta otettiin näytteitä lapiolla pintamaasta. Tutkimuspisteet sijoiteltiin alueelle kyllästämön aikaisten ilmakuvien perusteella. Näytteistä tutkittiin raskasmetallipitoisuuksia.

Alueelle asennettiin myös pohjaveden havaintoputki. Havaintoputkesta ja asuinkiinteistön pihassa olevasta kaivosta otettiin vesinäytteet, joista selvitettiin pohjaveden raskasmetallipitoisuuksia.

Alueella on toiminut puukyllästämö vuosina 1950–1962. Kyllästysaineena on käytetty K-33 -kyllästysainetta, jossa on korkeita kromi-, kupari- ja arseenipitoisuuksia (CCA). Läheisessä lähteessä on 1960-luvulla todettu korkea kromipitoisuus, jolloin kyllästämön toiminta määrättiin lopetettavaksi ja lähde asetettiin käyttökieltoon. Kohde ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Kyllästämöalueelle on sittemmin rakennettu omakoti- ja kerrostaloja.

Tutkimuksissa todettiin korkeita kromi- ja kuparipitoisuuksia yhdessä kairapisteessä Kylmänkadun tiealueella 0,5–1 metrin syvyydellä. Todetut metallipitoisuudet eivät aiheuta riskinarvioinnin perusteella haittaa tai vaaraa ihmisille tai ympäristölle. Kyseiset maa-ainekset poistetaan, mikäli tiealueella tehdään tulevaisuudessa tien perusparannus- tai muita kaivutöitä.

Selvitys on osa Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoimaa valtakunnallista Maaperä kuntoon -ohjelmaa. Sitowise Oy toteutti selvityksiin liittyvät tutkimus- ja suunnittelutyöt.

Kartta Kajaanin Kylmänkadun sijainnista.
Tutkimusalueen likimääräinen sijainti on rajattu kuvaan punaisella. © Kajaanin kaupungin karttapalvelu

Lisätietoja

Jussi Heikkinen, Tekninen johtaja, Kajaanin kaupunki, 040 6789 246, jussi.heikkinen@kajaani.fi

Hankinta ja rahoitus:
Helena Vikstedt, PIMA-asiantuntija, Pirkanmaan ELY-keskus, 0295 038 443, helena.vikstedt@ely-keskus.fi

Tutkimuksen suunnittelu ja toteutus:
Maija Manninen, vanhempi asiantuntija, Sitowise Oy, 050 326 8531, maija.manninen@sitowise.com

 

  • Tulosta sivu