Kurikan Panttilassa sijaitsevan Panfurin alueen pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistusta tehostetaan uudella menetelmällä

Uutinen 25.2.2020 klo 8.53

Kurikan kaupunki kutsuu Panttilan alueen asukkaita, alueen vesiosuuskuntien jäseniä ja kaikkia asiasta kiinnostuneita tiedotustilaisuuteen keskiviikkona 4.3.2020 klo 17, Hotel Kurikkaan (Hovinkatu 1).

Tilaisuudessa kerrotaan maaperän ja pohjaveden puhdistamisesta, joka toteutetaan kylmän raaka-ainevaraston alueelle kesällä 2020. Kohteessa tehdään jo pohjaveden biologista puhdistusta sekä pohjaveden tarkkailua.

Puhdistushanke toteutetaan valtion hankkeena, jonka osapuolina ovat Kurikan kaupunki ja Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoima Maaperä kuntoon -ohjelma. Kurikan kaupungin ja Pirkanmaan ELY-keskuksen edustajat ovat tiedotustilaisuudessa paikalla vastaamassa mahdollisiin kysymyksiin. Puhdistustyön urakoitsijan, Doranova Oy:n, edustajat kertovat tilaisuudessa puhdistusmenetelmästä sekä puhdistustyön aikataulusta. Lisäksi paikalla ovat Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen edustajat valvovana viranomaisena kertomassa puhdistustyöhön liittyvistä viranomaisnäkökohdista.

Panfurin turkismuokkaamon alueella tehtiin pohjavesitutkimuksia vuosina 2017 -2019. Pohjaveden pintaosissa todettiin tietyissä kohdissa kohonneita pitoisuuksia kloorattuja liuottimia. Lisäksi tutkimuksissa todettiin raaka-ainevaraston kohdalla mahdollinen päästölähde. Alueella tehdyn jatkuvan tarkkailun perusteella liuottimet eivät ole kulkeutuneet alueen vedenottamoiden läheisyyteen eikä pohjavedessä todettu pilaantuma ole levinnyt biologisen puhdistustyön aloituksen jälkeen. Erityisesti vedenottamoiden ympäristön pitoisuuksia tarkkaillaan käyttöveden laadun varmistamiseksi. Panfurin alueella toteutettavien puhdistustöiden tärkein tavoite on pohjaveden puhdistaminen, riskienhallinta ja liuottimien kulkeutumisen estäminen erityisesti vedenottamoiden suuntaan. Entinen turkismuokkaamo sijaitsee lähellä Kylänvuoren pohjavesialuetta.

Tervetuloa!

Kurikan kaupunki
Pirkanmaan ELY-keskus
Doranova Oy
Etelä-Pohjanmaan ELY-Keskus

Lisätietoja

Kurikan kaupunki
Simo Kankaanpää, Hallintojohtaja, Kurikan kaupunki
simo.kankaanpaa@kurikka.fi, 044 550 2977

Maaperä kuntoon -ohjelma
Maarit Joukainen, PIMA-asiantuntija, Pirkanmaan ELY-keskus
maarit.joukainen@ely-keskus.fi, 0295 036 374

Puhdistusurakoitsija
Perttu Mattila, Toimialajohtaja, Doranova Oy
perttu.mattila@doranova.fi, 0400 771 981


  • Tulosta sivu