Kukonhiekan teollisuusaluella Saarijärvellä tehdään ympäristötutkimuksia

Uutinen 7.12.2020 klo 13.09

Vanhan kuorma-autovarikon maaperän ja pohjaveden haitta-ainepitoisuuksia tutkitaan marras-joulukuussa 2020 sekä tammikuussa 2021. Koekuoppatutkimusten lisäksi otetaan vesinäytteitä haitta-ainetutkimuksia varten alueelle asennetusta pohjavesiputkesta. Tutkimustulosten perusteella arvioidaan vanhan varikon aiheuttamia ympäristöriskejä ja puhdistustarvetta.

Saarijärvellä tehdään tutkimuksia Kukonhiekan teollisuusalueella sijaitsevan vanhan kuorma-autovarikon maaperän ja pohjaveden pilaantuneisuuden selvittämiseksi. Kiinteistöllä on ollut rakennuksia ainakin vuosina 1966-1998. Toiminnan arvellaan päättyneen 1986-1987. Kiinteistöllä sijainneet rakennukset on purettu. Tutkimusalue sijaitsee Voudinniemen 1-luokan pohjavesialueella.

Tutkimukset tehdään koko tontin (0,44 ha) alueelle, ja niillä selvitetään mahdollisten haitallisten aineiden pitoisuuksia ja määrää maaperässä. Maa- ja vesinäytteistä tutkitaan laboratoriossa mm. öljyhiilivety-, sekä raskasmetalli- ja liuotinpitoisuuksia. Pohjavesinäytteet otetaan alueelle asennetusta pohjavesiputkesta. Koekuoppien ja pohjavesiputkien sijainnit on määritelty taustatutkimuksessa kootun aineiston, kuten vanhojen ilmakuvien ja karttojen, perusteella. Varikkoalueesta on olemassa hyvin niukasti tietoa, eikä alueelle ei ole aiemmin tehty tutkimuksia.

Selvitys on osa Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoimaa valtakunnallista pilaantuneiden maa-alueiden selvitystyötä. Selvitykseen liittyvät tutkimus- ja raportointityöt toteuttaa Ramboll Finland Oy.

Lisätietoja

Saarijärven kaupungin ympäristösihteeri Mia Rahinantti, puh. 044 4598 390, mia.rahinantti@saarijarvi.fi

Päivi Turtia, PIMA-asiantuntija (Maaperä kuntoon -ohjelma), Pirkanmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus, puh. 0295 036 132, paivi.turtia@ely-keskus.fi

Ramboll Finland Oy, tutkimusten toteuttaja, Jaana Sunell, puh. 040 534 8351, jaana.sunell@ramboll.fi

Kartta Saarijärven kohteen sijainnista
Tutkittava vanhan kuorma-autovarikon kiinteistö on merkitty karttaan punaisella. © MML

  • Tulosta sivu