Kukonharjun entinen kaatopaikka ei ole pilannut pohjavettä Jokioisilla

Uutinen 23.9.2019 klo 14.53

Jokioisilla tutkitulla vanhalla Kukonharjun kaatopaikalla ei ole havaittu pohjaveden pilaantumista. Aluetta tutkittiin kesä-heinäkuussa.

Jokioisten kunnassa, Kukonharjun vanhalla kaatopaikalla tehtiin kesällä maaperä- ja pohjavesitutkimuksia. Tutkimu sten tarkoituksena oli selvittää jätetäytön laajuus sekä mahdollisten haitallisten aineiden pitoisuuksia. Kohde on mukana Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoimassa Maaperä kuntoon -ohjelmassa . Selvitykseen liittyvät tutkimus- ja suunnittelutyöt toteutti Ramboll Finland Oy.

Kaatopaikalle on viety kunnan yhdyskunta- ja teollisuusjätteitä sekä lietteitä. Kaatopaikan toiminta on loppunut vuonna 1971, jonka jälkeen kaatopaikka on peitetty lohkareilla. Kohde sijaitsee soranottoalueen reunalla. Jokioisten kunta omistaa kaatopaikka-alueen kiinteistön. Kaatopaikka sijaitsee pohjavesialueella (Särkilampi B 0416954B). Maakuntakaavassa kiinteistö on osoitettu maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi.

Kaatopaikan ympäristössä tehtiin kaivinkoneella koekuoppia, joista otettiin näytteitä jätetäytön ja maaperän laatua koskevia analyyseja varten. Vesinäytteitä otettiin lähialueen olemassa olevista kolmesta pohjavesiputkesta. Tutkimukset tehtiin kesä-heinäkuun vaihteessa. Maaperänäytteissä ei todettu pilaantuneeksi luokiteltuja maa-aineksia eikä tutkimusalueella todettu jätejakeita . Kohdetta ei nykytilanteessa ole tarvetta tutkia lisää eikä kunnostaa. Alueen pohjavesiä tarkkaillaan kunnan toimesta.

Lisätietoja

Henna Moisander, ympäristötarkastaja, Jokioinen, 03 4141 5271, henna.moisander@forssa.fi
Anna Kralik, PIMA-asiantuntija, Pirkanmaan ELY-keskus, 050 395 5074, anna.kralik@ely-keskus.fi

Kartta Jokioisten Kukonharjun sijainnista.
Kukonharjun sijainti on ympyröity karttaan.