Kuhmoisissa tehdään ympäristötutkimuksia entisen sahan alueella

Uutinen 16.9.2019 klo 12.45

Toimintansa lopettaneen sahan ympäristössä Kuhmoisten Saharannassa tutkitaan maaperää, pohjavettä ja sedimenttejä. Tutkimukset ajoittuvat syyskuun loppupuoliskolle.

Kuhmoisissa tehdään entisen sahan alueella (Sahatie 11) ja sen ympäristössä syyskuun aikana kaivinkonetutkimuksia, joissa otetaan näytteitä maaperän laatua koskevia analyysejä varten. Samalla asennetaan pohjavesiputkia ja otetaan näytteitä pohjaveden laatua koskevia analyysejä varten. Lisäksi entisen sahan edustalta otetaan vesialueelta sedimenttinäytteitä.

Kuhmoisten kunta ja Pirkanmaan ELY-keskus ovat sopineet toimintansa lopettaneen sahan ympäristöriskien selvittämisestä. Selvitys on osa Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoimaa valtakunnallista Maaperä kuntoon -ohjelmaa, jonka tarkoituksena on tunnistaa, tutkia ja kunnostaa riskikohteita. Selvitykseen liittyvät tutkimus- ja suunnittelutyöt toteuttaa FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy.

Alustavasti alueella tullaan toteuttamaan tutkimuksia seuraavasti:
VKO 38          pohjavesiputkien asennukset, kesto 1–2 päivää
VKO 39          koekuoppatutkimukset ja sedimenttinäytteenotto, kesto 2 päivää

Tutkimukset toteutetaan kello 8-17 välisenä aikana ja niistä voi aiheutua jonkin verran melua. Alueelta ei ole ennakkoon kaadettu puustoa tutkimuksen mahdollistamiseksi, mutta vähäiseen puuston kaatoon alueen reuna-alueilla varaudutaan tutkimuksen yhteydessä. Tutkimukset eivät aiheuta muuta haittaa.

Lisätietoja

Christian Tallsten, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, 040 547 2876, christian.tallsten@fcg.fi
Arto Kummala, Kuhmoisten kunta, 040 685 1932, arto.kummala@kuhmoinen.fi
Päivi Turtia, Pirkanmaan ELY-keskus, 050 396 1507, paivi.turtia@ely-keskus.fi

Kartta Kuhmoisten vanhan sahan sijainnista.
Vanhan sahan sijainti on merkitty karttaan punaisella.