Kouvolassa selvitetään Niilolan vanhan sahan ympäristöriskit

Uutinen 14.10.2019 klo 11.01

Niilolan vanhan sahan alueella sekä sen ympäristössä Kouvolassa tehdään lokakuun 2019 aikana ympäristöteknisiä
tutkimuksia. Kaivinkoneella kaivettavista koekuopista otetaan näytteitä maaperän laatua koskevia
analyysejä varten. Samalla asennetaan pohjavesiputkia ja otetaan pohjavesinäytteitä. Asennuksia ja
kaivuutöitä ei tehdä piha-alueilla. Alustavan aikataulun mukaisesti alueella tehdään tutkimuksia
seuraavasti:

VKO 42 pohjaveden havaintoputkien asennus, kesto noin 2 päivää
VKO 43-44 koekuoppatutkimus (maa- ja pohjavesinäytteenotto), kesto 1-2 päivää

Tutkimukset toteutetaan klo 8-17 välisenä aikana ja niistä ei arvioida aiheutuvan haittaa.
Kohteessa sijainnut saha on toiminut vuosina 1960-64. Alueella on käytetty nestemäistä lahontuhoainetta
(K33), kreosoottia ja CCA-kyllästettä. Toimintaa oli kerran vuodessa syksyisin, ja pylväitä kyllästettiin
800-900 vuodessa. Saha-alue ei ole selvästi havaittavissa kohteessa.

Kouvolan kaupunki ja Pirkanmaan ELY-keskus ovat sopineet Niilolan vanhan sahan ympäristöriskien
selvittämisestä. Selvitys on osa Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoimaa valtakunnallista Maaperä
kuntoon -ohjelmaa. Selvitykseen liittyvät tutkimus- ja suunnittelutyöt toteuttaa FCG Suunnittelu ja
tekniikka Oy.

Lisätietoja
Jussi Virtanen, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, 040 861 6516, jussi.virtanen@fcg.fi
Sami Suoknuutti, Kouvolan kaupunki, 040 489 9236, sami.suoknuuti@kouvola.fi
Anna Kralik, Pirkanmaan ELY-keskus, 050 395 5074, anna.kralik@ely-keskus.fi

Kartta Niilolan sahan sijainnista Kouvolassa.
Niilolan sahan sijainti on merkitty karttaan punaisella.