Kokkolassa tutkittiin vanhojen nahkatehtaiden maaperää - toimenpiteitä tarvitaan

Uutinen 14.12.2020 klo 13.28

Kokkolassa on tutkittu viime vuosina kahden vanhan nahkatehtaan alueen pilaantuneisuutta. Tehtaat ovat toimineet useita vuosikymmeniä. Vuoden 2020 aikana valmistuneiden tutkimusraporttien mukaan alueilta ympäristöön kulkeutuvat haitta-aineet eivät aiheuta ympäröivien alueiden pilaantumista.

Kokkolan kaupunki ja Pirkanmaan ELY-keskus ovat selvittäneet ympäristöriskejä Kokkolan kaupungissa, Perhonjoen läheisyydessä sijaitsevilla nahkatehdasalueilla. Kohteet kuuluvat Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoimaan valtakunnalliseen Maaperä kuntoon -ohjelmaan. Selvitykseen liittyvät tutkimus- ja suunnittelutyöt toteuttivat Pöyry Finland Oy, Ramboll Finland Oy ja Envineer Oy useamman vuoden aikana.

Toisen nahkatehtaan toiminta on alkanut 1920-luvulla ja jatkunut aina 1980-luvun lopulle saakka. Toinen nahkatehdas on aloittanut toimintansa 1950-luvullaja sen toiminta on loppunut 2010-luvulla.

Tutkimuksissa asennettiin pohjavesiputkia ja otettiin näytteitä maaperästä ja ojasedimenteistä sekä pohjavedestä ja pintavesistä. Maa- ja vesinäytteistä analysoitiin laboratoriossa haitta-aineiden pitoisuuksia.

Tutkimusten perusteella alueilla on viitteitä nahkatehtaiden toiminnasta. Maaperässä todettiin esimerkiksi paikoitellen korkeita kromipitoisuuksia. Haitta-aineiden kulkeutuminen ympäristöön on kuitenkin nykyisellään vähäistä, eikä siitä aiheudu ympäröivien alueiden pilaantumista. Toisessa kohteessa nykyisellä maankäytöllä ja kiinteistön tämänhetkisillä toiminnoilla ei ole ympäristö- eikä terveysriskiä, eikä näin ollen puhdistustarvetta. Rimmin kylässä sijainneen tehtaan alueella liikkuminen toistuvasti voi aiheuttaa kohonnutta terveysriskiä.

Riskien hallitsemiseksi kohteissa tullaan toteuttamaan muutamia toimenpiteitä. Kaupunki tulee mahdollisesti tulevaisuudessa muun muassa poistamaan pilaantunutta maa-ainesta ojasedimenttejä ruoppaamalla sekä peittämään pilaantunutta aluetta siten että haitallinen altistuminen estyy.

Lisätietoja

Tuomas Hirvijoki, Kokkolan kaupunki, puh. 040 8068 309, tuomas.hirvijoki@kokkola.fi

Helena Vikstedt, Pirkanmaan ELY-keskus, puh. 050 3511 563, helena.vikstedt@ely-keskus.fi

Kartta Kokkolan nahkatehtaiden sijainnista.
Tutkimusalueet on ympyröity kuvaan punaisella.

  • Tulosta sivu