Ketolan vanhojen ampumaratojen ympäristöriskit selvitetään Kemijärvellä

Uutinen 11.10.2019 klo 9.29

Sarriojoen ja Sarrioselän pohjavesialueilla sijaitsevien vanhojen ampumaratojen alueella ja niiden ympäristössä tehdään maaperä- ja pohjavesitutkimuksia lokakuusta 2019 lokakuuhun 2020 saakka.

Kemijärvellä Ketolan vanhan ampumaradan ja kahden sodanaikaisen ampumaradan alueella sekä niiden ympäristössä tutkitaan maaperää ja pohjavettä aikavälillä 10/2019 - 10/2020. Ampumaradat sijaitsevat Sarriojoen ja Sarrioselän pohjavesialueilla.

Alueen pintamaasta ja koekuopista otetaan näytteitä maaperän laatua koskevia analyysejä varten. Lisäksi asennetaan pohjavesiputkia, joista otetaan pohjavesinäytteitä. Myös alueen pintavesiä tutkitaan. Tutkimusten tarkoituksena on selvittää alueen maaperän ja pohjaveden tila sekä arvioida alueen pilaantuneisuus ja puhdistustarve. Erityishuomio tutkimuksissa kohdennetaan ampumaradoista aiheutuvien pohjavesivaikutusten arviointiin, sillä kohteet sijaitsevat tärkeillä pohjavesialueilla.

Ketolan vanha ampumarata on ollut toiminnassa 1981-2009. Alueella on ollut useita kivääriratoja, pienoiskivääri- ja pistoolirata sekä haulikkoradat. Sodanaikaiset vanhat radat ovat olleet toiminnassa vuosina 1939-45.

Ympäristöriskien selvittämisestä ovat sopineet Kemijärven kaupunki ja Pirkanmaan ELY-keskus. Selvitys on osa Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoimaa valtakunnallista Maaperä kuntoon -ohjelmaa, jonka tarkoituksena on tunnistaa, tutkia ja kunnostaa riskikohteita. Selvitykseen liittyvät tutkimus- ja suunnittelutyöt toteuttaa FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. Selvitys valmistuu joulukuun 2020 loppuun mennessä.

Lisätietoja

Jukka-Pekka Ruonaniemi, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, 044 526 5533, jukka-pekka.ruonaniemi@fcg.fi
Jukka Kuisma, Kemijärven kaupunki, 0400 391 814, jukka.kuisma@kemijarvi.fi
Anna Kralik, Pirkanmaan ELY-keskus, 050 395 5074, anna.kralik@ely-keskus.fi

Kartta Ketolan vanhojen ampumaratojen sijainnista Kemijärvellä.
Ketolan vanhat ampumaradat on merkitty kuvaan punaisella värillä.