Jokioisissa tutkitaan vanhan lietteenkaatopaikan maaperää

Uutinen 18.6.2019 klo 12.25

Jokioisten kunnassa, Härksuon vanhalla lietteenkaatopaikalla tehdään maaperä-, pinta- ja pohjavesitutkimuksia kesä-heinäkuussa. Tutkimusten tarkoituksena on selvittää jätetäytön sisältö ja laajuus sekä mahdollisten haitallisten aineiden pitoisuuksia. Kohde on mukana Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoimassa valtakunnallisessa pilaantuneiden maa-alueiden tutkimus- ja kunnostusohjelmassa. Selvitykseen liittyvät tutkimus- ja suunnittelutyöt toteuttaa Ramboll Finland Oy.

Härksuon vanha lietteenkaatopaikka on ollut käytössä 1970-80-luvulla. Kaatopaikalle on viety kunnan ja Neson Oy:n, ent. Fiskars Oy:n nykyisin OFA Oy:n raudan pesuvesien lietteitä. Kohde sijaitsee haja-asutusalueella pellon laidalla. Jokioisten kunta omistaa kaatopaikka-alueen kiinteistön. Kaatopaikka sijaitsee pohjavesialueella (Murronkulma 0416952).

Kaatopaikalla tehdään kaivinkoneella koekuoppia, joista otetaan näytteitä jätetäytön ja maaperän laatua koskevia analyyseja varten. Näytteitä otetaan alueelle asennettavista kolmesta pohjavesiputkesta sekä kaatopaikka-aluetta ympäröivistä ojavesistä. Tutkimukset ajoittuvat kesä-heinäkuun vaihteeseen. Ennen tutkimuksia alueelta kaadetaan puita koekuoppien alueilta. Koekuoppien alueilta kaadetaan kesäkuussa puita. Tutkimusten perusteella arvioidaan tarve mahdollisille kunnostus- tai riskienhallintatoimenpiteille. Selvitys valmistuu lokakuun alkuun mennessä.

Yhteyshenkilöt

Jokioisten kunta, ympäristötarkastaja Henna Moisander, puh 03 4141 5271, henna.moisander@forssa.fi

Pirkanmaan ELY-keskus, PIMA-asiantuntija Anna Kralik, puh. 050 395 5074, anna.kralik@ely-keskus.fi

Kartta Jokioinen Härksuo