Jokioisilla tutkitaan vanhan Kukonharjun kaatopaikan maaperää

Uutinen 18.6.2019 klo 14.32

Jokioisten kunnassa, Kukonharjun vanhalla kaatopaikalla tehdään maaperä- ja pohjavesitutkimuksia. Tutkimusten tarkoituksena on selvittää jätetäytön laajuus sekä mahdollisten haitallisten aineiden pitoisuuksia. Kohde on mukana Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoimassa valtakunnallisessa pilaantuneiden maa-alueiden tutkimus- ja kunnostusohjelmassa. Selvitykseen liittyvät tutkimus- ja suunnittelutyöt toteuttaa Ramboll Finland Oy.

Kaatopaikalle on viety kunnan yhdyskunta- ja teollisuusjätteitä sekä lietteitä. Kaatopaikan toiminta on loppunut vuonna 1971, jonka jälkeen kaatopaikka on peitetty lohkareilla. Kohde sijaitsee soranottoalueen reunalla. Jokioisten kunta omistaa kaatopaikka-alueen kiinteistön. Kaatopaikka sijaitsee pohjavesialueella (Särkilampi B 0416954B). Maakuntakaavassa kiinteistö on osoitettu maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi.

Kaatopaikan ympäristössä tehdään kaivinkoneella koekuoppia, joista otetaan näytteitä jätetäytön ja maaperän laatua koskevia analyyseja varten. Näytteitä otetaan lähialueen olemassa olevista kolmesta pohjavesiputkesta. Tutkimukset ajoittuvat kesä-heinäkuun vaihteeseen. Ennen tutkimuksia koekuoppien alueilta kaadetaan mahdollisesti puita. Tutkimusten perusteella arvioidaan tarve mahdollisille kunnostus- tai riskienhallintatoimenpiteille. Selvitys valmistuu lokakuun alkuun mennessä.

Yhteyshenkilöt

Jokioisten kunta, ympäristötarkastaja Henna Moisander, puh 03 4141 5271, henna.moisander@forssa.fi

Pirkanmaan ELY-keskus, PIMA-asiantuntija Anna Kralik, puh. 050 395 5074, anna.kralik@ely-keskus.fi

Kartta Jokioinen Kukonharju