Ilmajoella selvitetään PIMA-kapselin kuntoa entisellä Kestopuu Oy:n kyllästämöalueella

Uutinen 10.9.2018 klo 10.21

Ilmajoen kunta ja Pirkanmaan ELY-keskus ovat tehneet sopimuksen Ilmajoen kunnassa sijaitsevan pilaantuneiden maiden loppusijoitusrakenteen (ns. PIMA-kapseli) kunnon ja ympäristövaikutusten selvittämisestä syksyn 2018 aikana. Asfalttipintaisena varastoalueena toiminut kenttärakenne sijaitsee kunnan keskustaajaman eteläpuolella, entisellä Kestopuu Oy:n kyllästämöalueella.

Lue lisää tiedotteesta 6.9.2018.