Heinolassa tutkitaan Veljeskylän vanhan kaatopaikan ympäristövaikutuksia

Uutinen 8.9.2020 klo 8.30

Maaperä- ja pohjavesitutkimuksia tehdään syys-lokakuussa.

Heinolan kaupungissa tehdään maaperä- ja pohjavesitutkimuksia Veljeskylän vanhalla kaatopaikalla. Tutkimusten tarkoituksena on selvittää maaperän ja pohjaveden pilaantuneisuutta, mahdollista riskiä pohjaveden pilaantuneisuudelle sekä mahdollisten haitallisten aineiden pitoisuuksia. Kohde on mukana Pirkanmaan ELY-keskuksen valtakunnallisessa Maaperä kuntoon -ohjelmassa. Selvitykseen liittyvät tutkimus- ja suunnittelutyöt toteuttaa Sitowise Oy.

Veljeskylän vanha kaatopaikka on toiminut yhdyskuntajätteen kaatopaikkana 1930-1950-lukujen välillä. Historiatietojen mukaan kaatopaikalle on läjitetty myös teollisuusjätettä, kompostia ja teurasjätettä. Maankaatopaikka sijaitsee I-luokan pohjavesialueella (Veljeskylä 0608803).

Kaatopaikalle tehdään kaivinkoneella koekuoppia, joista otetaan näytteitä maaperän laatua koskevia analyyseja varten. Tutkimuksia varten alueelta kaadetaan tarvittaessa puita. Lisäksi alueelle asennetaan pohjavesiputkia, joista otetaan vesinäytteitä. Tutkimukset ajoittuvat syys-lokakuulle (vko 37-41). Tutkimusten perusteella arvioidaan tarve mahdollisille riskienhallintatoimenpiteille tai kunnostukselle. Selvitys valmistuu vuoden 2020 aikana.

Yhteyshenkilöt:

Pirkanmaan ELY-keskus, PIMA-asiantuntija Anna Kralik, puh. 050 395 5074, anna.kralik@ely-keskus.fi

Sitowise Oy, Anna Perttola, puh. 044 4279143, anna.perttola@sitowise.com

Karttaan on merkitty Heinolan Veljeskylän sijainti.
Kohteen sijainti on merkitty karttaan rastilla (+). © MML

 

 

  • Tulosta sivu