Heinolan Erkoisojan ovi- ja ikkunatehtaalla ei todettu pilaantumista

Uutinen 18.12.2019 klo 15.13

Heinolassa 1945-94 toimineen ovi- ja ikkunatehtaan alueella tehdyissä selvityksissä ei ole todettu maaperän pilaantumista. Aluetta tutkittiin loka-marraskuussa 2019.

Heinolan entisellä Erkoisojan ovi- ja ikkunatehtaalla tehtiin maaperä- ja pohjavesitutkimuksia loka-marraskuussa 2019. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää maaperän ja pohjaveden haitallisten aineiden pitoisuuksia. Kohde oli mukana Pirkanmaan ELY-keskuksen valtakunnallisessa Maaperä kuntoon -ohjelmassa. Selvitykseen liittyvät tutkimus- ja suunnittelutyöt toteutti Ramboll Finland Oy.

Erkoisojan ikkuna- ja ovitehdas on toiminut vuosina 1945-1994. Kiinteistöllä valmistettuja ovia sekä ikkunoita on kyllästetty kastelemalla, ja kiinteistöllä on säilötty kemikaaleja. Käytössä olleista puunkäsittelyaineista ei ole tarkempaa tietoa. Kohde sijaitsee asutusalueella ja lähellä sijaitsee hautausmaa, palvelukoti sekä koulu. Kiinteistö sijaitsee I-luokan pohjavesialueella (Heinola kk 0608902) ja lähin pohjavedenottamo (Kirkonkylä) sijaitsee kohteesta noin 340 m päässä. Lähin pintavesialue on 360 m päässä sijaitseva Pikosenjärvi.

Kohdekiinteistölle tehtiin maaperän tutkimuspisteitä ja kiinteistölle asennettiin yksi uusi pohjaveden havaintoputki kairakaluston avulla. Maaperästä ja pohjavedestä otettiin näytteitä, joista analysoitiin laboratoriossa haitta-aineiden pitoisuuksia.

Kohteen yhdessä havaintopisteessä todettiin kohonnut arseenin pitoisuus, muut analysoidut pitoisuudet alittivat valtioneuvoston asetuksen 214/2007 kynnysarvot. Arseenin pitoisuus johtuu todennäköisesti alueen luontaisesti kohonneista arseenipitoisuuksista, eikä todetusta pitoisuudesta arvioitu aiheutuvan ympäristö- tai terveysriskiperusteista haittaa tai kunnostustarvetta.

Karttakuva Heinolan Erkoisojan sijainnista.

Lisätietoja

Helka Sillfors, ympäristöpäällikkö, Heinolan kaupunki, 0500 918 597, helka.sillfors@heinola.fi

Anna Kralik, PIMA-asiantuntija, Pirkanmaan ELY-keskus, 050 395 5074, anna.kralik@ely-keskus.fi