Hämeenlinnan Paukkulantiellä tutkitaan vanhan ampumaradan maaperää

Uutinen 15.10.2019 klo 14.12

Hämeenlinnassa tehdään Ahveniston kaupunginosassa Paukkulantien vanhalla ampumaradalla maaperä, pinta- ja pohjavesitutkimuksia viikolla 42. Tutkimusten tarkoituksena on selvittää mahdollisten haitallisten aineiden pitoisuuksia entisen rata-alueen maaperässä.

Paukkulantien vanha ampumarata on ollut käytössä 1920-1960-lukujen aikana ja kohteessa on ollut kivääri- ja pistoolirata. Hämeenlinnan ampumaseuran historiatiedoissa mainitaan, että Paukkula IV -rata on vihitty käyttöön 1920. Toimintaa on ollut vuoden 1952 olympialaisten aikaan, sillä rata näkyy kilpailukartassa. Toiminnan arvioidaan loppuneen 1960-luvulla. Ampumarata sijaitsee vedenhankintaa varten tärkeällä Ahveniston pohjavesialueella (ID 0410902, 1. luokka).

Entiselle ampumaradalle tehdään koekuoppia kaivinkoneella. Koekuopista otetaan näytteitä maaperän laatua koskevia analyysejä varten. Lisäksi alueen pohjavesiputkista sekä vedenottamon raakavesikaivoista otetaan vesinäytteitä. Tutkimukset ajoittuvat lokakuun puoleen väliin viikolle 42. Maaperätutkimuksia varten alueella poistetaan kasvillisuutta samalla viikolla. Tutkimuksen perusteella arvioidaan tarve mahdollisille kunnostus- tai riskienhallintatoimenpiteille. Selvitys valmistuu vuoden 2019 loppuun mennessä.

Kohde on mukana Pirkanmaan ELY-keskuksen valtakunnallisessa Maaperä kuntoon -ohjelmassa. Selvitykseen liittyvät tutkimus- ja suunnittelutyöt toteuttaa Ramboll Finland Oy.

Lisätietoja

Elina Reiman, Hämeenlinnan kaupunki, 03 621 3082, elina.reiman@hameenlinna.fi
Anna Kralik, Pirkanmaan ELY-keskus, 050 395 5074, anna.kralik@ely-keskus.fi

Hämeenlinnan Paukkulantie kartalla.
Ampumaradan sijainti on merkitty kartan yläreunaan vasemmalle punaisella nuolella.

  • Tulosta sivu