Eurajoen Kuivalahdessa tutkitaan entisen sahan ympäristövaikutuksia

Uutinen 7.10.2020 klo 9.28

Liipolan entisen sahan alueella tehdään maaperä- ja pohjavesitutkimuksia syys-lokakuussa.

Eurajoen Kuivalahdella tehdään maaperä- ja pohjavesitutkimuksia Liipolan entisen sahan alueella. Tutkimusten tarkoituksena on selvittää maaperän ja pohjaveden pilaantuneisuutta, mahdollista riskiä pohjaveden pilaantuneisuudelle sekä mahdollisten haitallisten aineiden pitoisuuksia. Kohde on mukana Pirkanmaan ELY-keskuksen valtakunnallisessa Maaperä kuntoon -ohjelmassa. Selvitykseen liittyvät tutkimus- ja suunnittelutyöt toteuttaa Sitowise Oy.

Sahalla on käytetty sinistymisen estoon KY-5-valmistetta. Valmiste sisälsi ympäristölle ja terveydelle haitallisia kloorifenoleita ja dioksiineja. Entinen saha-alue sijaitsee I-luokan pohjavesialueella (Kuivalahti 0205104).

Sahan alueelle tehdään kaivinkoneella koekuoppia, joista otetaan näytteitä maaperän laatua koskevia analyyseja varten. Pohjavesinäytteitä otetaan alueella olevasta vanhasta kaivosta sekä alueelle asennettavista pohjavesiputkista. Tutkimukset ajoittuvat syys-lokakuulle. Tutkimusten perusteella arvioidaan tarve mahdollisille riskienhallintatoimenpiteille tai kunnostukselle. Selvitys valmistuu vuoden 2020 aikana.

Yhteyshenkilöt:

  • Pirkanmaan ELY-keskus, PIMA-asiantuntija Anna Kralik, puh. 050 395 5074, anna.kralik@ely-keskus.fi
  • Sitowise Oy, Outi Hyttinen, puh. 044 427 9111, outi.hyttinen@sitowise.com
Liipolan saha
Liipolan sahalla tehdään maaperä- ja pohjavesitutkimuksia syys-lokakuussa.

  • Tulosta sivu