Entinen lietteenkaatopaikka ei edellytä kunnostamista Jokioisilla

Uutinen 23.9.2019 klo 15.00

Härksuon vanhalla lietteenkaatopaikalla Jokioisissa on todettu kohonneita haitta-ainepitoisuuksia, mutta alueen nykykäytössä haitta-aineista ei arvioida aiheutuvan terveysriskiä.

Jokioisten kunnassa, Härksuon vanhalla lietteenkaatopaikalla tehtiin maaperä- sekä pinta- ja pohjavesitutkimuksia kesä-heinäkuussa. Tutkimusten tarkoituksena oli selvittää jätetäytön sisältö ja laajuus sekä mahdollisten haitallisten aineiden pitoisuuksia. Kohde on mukana Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoimassa valtakunnallisessa Maaperä kuntoon -ohjelmassa. Selvitykseen liittyvät tutkimus- ja suunnittelutyöt toteutti Ramboll Finland Oy.

Härksuon vanha lietteenkaatopaikka on ollut käytössä 1970-80-luvulla. Kaatopaikalle on viety kunnan ja Neson Oy:n (entinen Fiskars Oy, nykyisin OFA Oy) raudan pesuvesien lietteitä. Kohde sijaitsee haja-asutusalueella pellon laidalla. Jokioisten kunta omistaa kaatopaikka-alueen kiinteistön. Kaatopaikka sijaitsee pohjavesialueella (Murronkulma 0416952).

Kaatopaikalle tehtiin kaivinkoneella koekuoppia, joista otettiin näytteitä jätetäytön ja maaperän laatua koskevia analyyseja varten. Vesinäytteitä otettiin alueelle asennetuista kolmesta pohjavesiputkesta sekä kaatopaikka-aluetta ympäröivistä ojista. Maaperässä todettiin kohonneita haitta-ainepitoisuuksia (metallit, öljyhiilivedyt, klooratut alifaattiset yhdisteet). Myös pohja- ja pintavedessä havaittiin haitta-ainepitoisuuksia. Alueen nykykäytössä haitta-aineista ja jätteistä ei arvioida aiheutuvan terveysriskiä. Alueen pinta- ja pohjavesiä tarkkaillaan kunnan toimesta.

Lisätietoja

Henna Moisander, ympäristötarkastaja, Jokioinen, 03 4141 5271, henna.moisander@forssa.fi
Anna Kralik, PIMA-asiantuntija, Pirkanmaan ELY-keskus, 050 395 5074, anna.kralik@ely-keskus.fi

Kartta Jokioisten Härksuon sijiannista.
Härksuon sijainti on ympyröity karttaan.