Asikkalassa tutkitaan Saitan vanhan maankaatopaikan ympäristövaikutuksia

Uutinen 31.8.2020 klo 9.24

1990-luvulla lopettaneen Saitan maankaatopaikan ympäristövaikutuksia tutkitaan sinne läjitetyn kuorijätteen osalta syyskuussa.

Asikkalan kunnassa tehdään Saitan vanhalla maankaatopaikalla maaperä- ja pohjavesitutkimuksia. Tutkimusten tarkoituksena on selvittää maaperän ja pohjaveden pilaantuneisuutta, mahdollista riskiä pohjaveden pilaantuneisuudelle sekä mahdollisten haitallisten aineiden pitoisuuksia. Kohde on mukana Pirkanmaan ELY-keskuksen valtakunnallisessa Maaperä kuntoon -ohjelmassa. Selvitykseen liittyvät tutkimus- ja suunnittelutyöt toteuttaa Sitowise Oy.

Saitan vanha maankaatopaikka on toiminut kunnan maankaatopaikkana vuoteen 1997 asti. Maankaatopaikkaa on käytetty myös sahan kuorijätteen kaatopaikkana 1970-luvulla. Kaatopaikka sijaitsee Asikkalan kunnan omistamalla kiinteistöllä I-luokan pohjavesialueella (Aurinkovuori 0401601).

Maankaatopaikalle tehdään kaivinkoneella koekuoppia. Koekuopista otetaan näytteitä maaperän laatua koskevia analyyseja varten. Tutkimuksia varten alueelta kaadetaan puita. Lisäksi alueelle asennetaan pohjavesiputkia, joista otetaan vesinäytteitä. Alueella tehdään myös mahdollisesti tutkimuksia kairaamalla. Tutkimukset ajoittuvat syyskuulle. Tutkimuksien perusteella arvioidaan tarve mahdollisille riskienhallintatoimenpiteille tai kunnostukselle. Selvitys valmistuu vuoden 2020 aikana.

Lisätietoja

PIMA-asiantuntija Anna Kralik, Pirkanmaan ELY-keskus, 050 395 5074, anna.kralik@ely-eskus.fi

Anna Perttola, Sitowise Oy, 044 4279143, anna.perttola@sitowise.com

Asikkalan vanhan maankaatopaikan sijainti kartalla.
Vanhan maankatopaikan sijainti on ympyröity karttaan vihreällä. © MML
 

  • Tulosta sivu