Hyppää sisältöön

Kiteen Villalassa tehdään vanhan kaatopaikka-alueen lisäselvityksiä

Julkaisuajankohta 31.3.2022 15.41

Villalan vanha kaatopaikka on historiatietojen mukaan ollut Kesälahden kunnan käytössä yhdyskuntajätteen kaatopaikkana vuosina 1971–1980. Kaatopaikka-alue on ollut vuokrattuna yksityishenkilöltä. Alue sijoittuu Kannokkosuon II-luokan pohjavesialueella entisen maa-ainesottoalueen reunaan.

Villalan vanhalla kaatopaikka-alueella tehtiin vuonna 2021 perustutkimus, jossa selvitettiin kaatopaikka-alueen maaperän ja pohjaveden tilaa sekä jätetäytön haitta-ainepitoisuuksia, laajuutta ja määrää. Tutkimustuloksien perusteella kaatopaikkatäytöstä ei arvioitu aiheutuvan ympäristö- tai terveyshaittaa. Tutkimuksissa jäi kuitenkin epävarmuuksia pinta- ja pohjavesitutkimuksiin liittyen.

Vuonna 2022 tehtävien lisätutkimuksien tavoitteena on tarkentaa paikallisia pohjavesiolosuhteita ja jätetäytön mahdollista vaikutusta pohja- ja pintaveteen. Tutkimuksessa asennetaan kohteelle uusia pohjaveden havaintoputkia ja otetaan pohja- ja pintavesistä näytteitä keväällä ja syksyllä. Tutkimustuloksien perusteella tarkennetaan vuonna 2021 laadittua riskinarviota. Tutkimukset valmistuvat marraskuussa 2022.

Selvityksen toteuttaa Ramboll Finland Oy, yhteistyössä Kiteen kaupungin ja Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa. Hanke on osa Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoimaa valtakunnallista Maaperä kuntoon -ohjelmaa.
Lisätietoja

Juha Kervinen, Kiteen kaupunki, 040 105 1232, [email protected]

Jari Tiainen, Pirkanmaan ELY-keskus, 0295 026 235, [email protected]

Anna Naukkarinen, Ramboll Finland Oy, 040 635 2633, [email protected]

Kartta

Kohteen sijainti on ympyröity karttaan punaisella. © Pohjakartta: MML Kiinteistötietopalvelu 17.6.2021.

Hanketiedote