maaperakuntoon.fi-sivusto avattu

Uutinen 9.12.2016 klo 12.39
maaperakuntoon.fi:n logo

maaperakuntoon.fi on Pirkanmaan ELY-keskuksen ylläpitämä verkkopalvelu, joka tarjoaa tietoa pilaantuneen maaperän kunnostamisesta maanomistajille, konsulteille ja muille toimijoille. Verkkopalvelun sisältö tuotetaan ensivaiheessa suomeksi.

Avausvaiheessa sivulla on tarjolla tietoa mm. maaperän kunnostustarpeesta ja -menetelmistä, vastuista sekä alan toimijoista. Jatkossa sivuilla tullaan yleistiedon lisäksi esittelemään myös käynnissä olevia valtakunnallisessa tutkimus- ja kunnostusohjelmassa sekä kokeiluhankkeessa mukana olevia kohteita ja toimijoita. Lisäksi sinne tuotetaan videoita mm. eri kunnostusmenetelmistä.

Tiedon jakamisen ohella sivuston tarkoituksena on vuoden 2017 aikana tarjota suomalaisille yrityksille alusta, jonka kautta ne voivat esitellä omaa omaamistaan myös kansainvälisille cleantech-markkinoille ja sitä kautta vahvistaa suomalaisen osaamisen vientiä. Suppeampi ruotsin- ja englanninkielinen versio julkaistaan keväällä 2017.

Sivuston sisällöstä vastaa Pirkanmaan ELY-keskus. Huhtikuussa 2016 Pirkanmaan ELY-keskukselle keskitettiin valtakunnallinen pilaantuneiden maa-alueiden tutkimus- ja kunnostusohjelman sekä kokeiluhankkeen koordinointi- ja hankintatehtävät. Sivusto nivoutuu luontevasti tukemaan näitä tehtäviä. 

Tervetuloa tutustumaan sivustoon! Palautetta voit lähettää osoitteella maaperakuntoon (at) ely-keskus.fi.