Eurooppalaisista saavutuksista maaperän puhdistamiseksi ja vanhojen teollisuusalueiden uudelleenkehittämiseksi julkaistu raportti

Uutinen 18.1.2018 klo 15.30

Eurooppalaisista saavutuksista maaperän puhdistamiseksi ja vanhojen teollisuusalueiden uudelleenkehittämiseksi on julkaistu ajankohtainen raportti, jossa nostetaan esille myös merkittäviä suomalaisia hankkeita. Raportin tarkoituksena on lisätä tietoisuutta pilaantuneen maaperän hallinnoinnin ja puhdistamisen parhaista käytännöistä EU alueella.

Suomalaisista hankkeista raportissa on nostettu esille:

  • Kansalliset Soili ja Jaska hankkeet, jotka ovat olleet merkittävässä roolissa pilaantuneiden maa-alueiden puhdistamisen ja menetelmäkehityksen edistämisessä vuodesta 1997 lähtien.
  • Joensuussa sijaitsevan Penttilän sahan kunnostus, jossa noin 40 ha alue puhdistettiin jopa 3000 asukkaan asuinalueeksi.
  • Merkittävä tutkimus ja kehitystyö öljypilaantuneiden maiden in situ puhdistuksen kehittämiseksi

Raportissa nostetaan esille Suomen lisäksi myös mm. Belgiasta, Ranskasta, Unkarista, Italiasta, Puolasta, Espanjasta ja UKsta. Lukuisien case esimerkkien kautta raportti esittelee kuinka kansalliset, alueelliset tai kaupunkitason hallinto ovat pyrkineet edistämään ympäristön laatua ja kuinka teollisuus, konsultit ja urakoitsijat ovat kehittäneet innovatiivisia ratkaisuita haastaviin ongelmakohteisiin.

Lisätietoa raportista ja lataus: https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/european-achievements-soil-remediation-and-brownfield-redevelopment

Raportin julkaisseen European Information and Observation Network’s National Reference Centres for Soil (Eionet NRC Soil) kansallisena yhteyshenkilönä toimii Suomen Ympäristökeskus, Outi Pyy (etunimi.sukunimi@ymparisto.fi)