Ensimmäisessä BIO-Connect seminaarissa luotiin verkostoja PIMA tutkimuksen ja liiketoiminnan välille

Uutinen 1.12.2017 klo 12.22

BIO-Connect – Bioteknologiset maaperän ja pohjaveden puhdistusmenetelmät -seminaari järjestettiin 22.11.2017 Helsingissä, Team Finland talolla. Tapahtuman teemana olivat innovatiiviset ja kansainvälistä potentiaalia omaavat bioteknologiset maaperän ja pohjaveden puhdistusmenetelmät sekä kansainvälinen verkostomainen PIMA -liiketoiminta. Tapahtuman tarkoituksena oli luoda verkostoja tutkimuksen ja liiketoiminnan välille.

Seminaarin ohjelmassa kuultiin esityksiä Oulun ja Helsingin yliopistoilta, Doranovalta, Lamorilta, Gremediumilta sekä Tekesiltä ja Pirkanmaan ELY-keskukselta.

Oulun ja Helsingin yliopistojen esityksissä syvennyttiin ajankohtaiseen kasvien ja mikrobien tutkimukseen, joidenka todettiin tarjoavan uusia mahdollisuuksia biopuhdistukseen. Näkökulmat esityksissä vaihtelivat ekosysteemitasosta aina mikrobitasolle ja esityksissä tuotiin esille monipuolisesti eri tutkimuslaitosten ja tutkijoiden aihepiiriä koskevia tutkimushankkeita. Monet esitellyistä hankkeista vastaavat ajankohtaisiin ympäristön tutkimisen ja kunnostamisen haasteisiin. Aiheen ympärillä käydyssä keskustelussa nostettiin esille myös toive yritysmaailmalle lähteä laajemmin mukaan yhteishankkeisiin sekä tutkimaan ja kehittämään kaupallistettavia sovelluksia.

Doranovan, Lamorin ja Gremediumin esityksissä käsiteltiin suomalaisten pilaantuneen maan tutkimus- ja kunnostuspalveluita tarjoavien yritysten kasvupolkuja maailmalle sekä yritysten kokemuksia tuotekehityksen kaupallistamisen haasteista ja mahdollisuuksista. Esityksissä tuotiin esille eroja markkinoiden välillä, erityisesti puhdistustyölle asetettujen odotusten ja kelpoisten menetelmien osalta. Lisäksi esityksissä pohdittiin myös kokonaan uusien menetelmien validointia ja sen merkitystä kaupalliselle menestykselle. Keskusteluissa kävi esille, että monet biotekniset puhdistusmenetelmät ovat jo saavuttaneet kaupallisen kypsyyden, mutta haasteena ovat kohteiden puhdistukselle asetetut reunaehdot – joko tavoitetasot tai aikataulut.

Seminaarissa käytiin myös läpi Pirkanmaan ELY-keskuksen hallinnoiman pilaantuneiden maa-alueiden kokeiluhankkeen sekä Tekesin Clean Soil teemarahoituksen ajankohtaista tilannetta sekä ohjattiin kärkihankerahoituksen hakemisesta kiinnostuneita rahoituksen ehdoista ja yhteyshenkilöistä. Erityistä antia osuudessa oli Business Finland (Tekes) uusien co-innovation ja co-creation rahoitusten esittely. Tiivis viesti seminaarin rahoitusosuudesta oli, että sekä tukea että rahaa on saatavilla hyviin hankkeisiin.

Bio-Connect
 

Seminaarin esityksen on ladattavissa alta:

Kasvien ja mikrobien tutkimus: uusia mahdollisuuksia biopuhdistukseen / Piippa Wäli ja Anna-Kaisa Ronkanen, Oulun yliopisto

Biotekniset kunnostusmenetelmät, tutkimuksesta liiketoimintaa /

PIMA kunnostustarpeet ja kysyntä Kiinassa / Perttu Mattila, Doranova

PIMA kunnostustarpeet ja kysyntä Etelä-Amerikassa/ Miikka Tunturi, Lamor

Uusien bioteknisten kunnostusmenetelmien kaupallistaminen / Anssi Komulainen, Gremedium

Tekes palvelut/ Tuomas Lehtinen, Tekes

PIMA kokeiluhanke / Jarno Laitinen, Pirkanmaan ELY-keskus

Lisätietoja BIO-Connect seminaarista antaa projektipäällikkö: Jarno Laitinen, Pirkanmaan ELY-keskus (jarno.laitinen at ely-keskus.fi, +358295036362).

Lisää ajankohtaista PIMAPO toimintaa: www.maaperakuntoon.fi