Clean Soil -kärkihankerahoituksella vauhtia ympäristönkunnostukseen

Uutinen 9.12.2016 klo 12.29

Clean Soil -kärkihankekampanjassa käytiin kesällä läpi kymmeniä ideoita yhteistyössä Tekesin ja ELY-keskuksen kanssa. Yhteisiä teemoja haussa löytyi mm. seuraavista aihealueista:

  • vanhojen teollisuusalueiden kunnostaminen asuinkäyttöön
  • liuottimilla pilaantuneen pohjaveden kunnostus
  • raskasmetallien käsittely ja talteenotto

Hakujen perusteella on käynnistynyt useampi hankekokonaisuus, joiden toteutusta rahoitetaan Tekesin ja ELY-keskuksen kanavoimalla kärkihankerahoituksella.

ELY-keskuksen hallinnoiman pilaantuneiden maa-alueiden kokeiluhankkeen tavoitteena on mahdollistaa ns. isännättömien pilaantuneiden alueiden hyödyntäminen referenssialustana, joka tarjoaa yrityksille mahdollisuuden saada referenssejä kunnostusteknologioilleen ja -menetelmilleen.

Clean Soil -alueeseen liittyvää liiketoiminnallista arvoverkkoa halutaan laajentaa myös yksittäisillä yritysten hankkeilla, joilla on jatkuva haku. Erityisesti muilta toimialoilta (mm. vesienkäsittely ja ympäristömittaus) olevat yritykset voivat tuoda lisäarvoa kokonaisuuteen.

Lähde: Tekesin uutinen 3.11.2016